Om oss 


Vi har mellan 40-50 kunder som har valt oss som utförare till sin hemtjänst. Vårt mål är att tillhandahålla bästa möjliga omvårdnad, service, fixa det där lilla extra och ha såhög personalkontinuitet som möjligt.

På Sahal Omsorg är vi idag 20 anställda, där flertalet är utbildade undersköterskor. Dessutom finns ett tiotal timanställda. Vi har även en verksamhetschef, samordnare samt arbetsledare.

Vår personal har goda kunskaper i språk som svenska, engelska, arabiska, tigrinska, bengali , somaliska .

För att ha så bra kvalité som möjligt på vår verksamhet så jobbar vi efter den kvalitéts deklaration och den värdegrund som Stockholm Stad och Gävle kommun fastställt.

Mer om det kan ni läsa på www.stockholmstad.com  , 

Sahal Omsorg  har ett ledningssystemet för kvalité, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att leverera god kvalitet.

Vi har även våra egna värdegrundsord som är respekt, omtanke och glädje!

Vi lägger stor vikt på bemötande och flexibilitet. Vår personal får möjlighet till att öka sin kunskap genom utbildningsdagar och föreläsningar.

Vi har kunder som deltar i Socialstyrelsens enkät om äldreomsorg dessutom skickar vi ut en enkät från oss till våra kunder med jämna mellanrum för att se hur vår verksamhet fungerar och vad vi kan göra för att bli bättre.

Vill du välja oss som utförare, kontakta din biståendhandläggare  på 08-80 65 65 om du bor i Stockholm eller 026- 17 80 00 om du bor i Gävle


Vill du veta om företagets ekonomi kan du läsa mer på www.allabolag.se


“Eiltire , Husseen

Grundare till Sahal Omsorg

Affärsutveckare

Utbildade undersköterska med många års  erfarenhet ”


Ring mig på

070-0977 842


Hur du ansöker till Sahal Omsorg ?

1.


Du ansöker om hemtjänst genom att kontakta kommunens växel och be om att få tala med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör då ett hembesök där de går igenom vilken vård och omsorg du behöver och beslutar sedan vilket stöd du har rätt till. Under mötet får du all information om kostnader, insatser och vilka utförare du kan välja mellan. Vi hoppas du väljer oss som utförare!

2.


Efter hembesöket utreder biståndshandläggaren ditt behov av hemtjänst och inom kort tid får du svar på vilka insatser du blivit beviljad via brev eller telefon. När du väl fått insatserna och biståndshandläggaren fått in ditt val av vem som skall utföra hemtjänsthjälpen kontaktar biståndshandläggaren den utförare du valt.

3.


När du valt oss som hemtjänstutförare kontaktar vi dig för ett hembesök. Vid det första besöket får du en kontaktperson som har en samordnande roll för att skapa kontinuitet och trygghet för dig som vårdtagare och anhörig. I samband med det första besöket upprättas även en så kallad genomförandeplan, där du och din kontaktperson tillsammans bestämmer hur hjälpen ska utföras.


       Medarbetare på Sahal Omsorg


Sahal omsorg har idag 20 medarbetare.

Dem flesta är utbildade undersköterskor eller vårdbiträde. Några utav medarbetare har fördjupad utbildning inom demens.


Som medarbetare på Sahal Omsorg kan du förvänta dig 


  • goda arbetsvillkor
  • kan påverka sin arbetstid (vi har fler olika starttider för din arbetsdag)
  • Möjlighet att arbeta måndag-fredag och få vara ledig helger och röda dagar
  • Ingå i en värderings styrd verksamhet med hög teamkänsla där alla medarbetare är viktiga
  • Möjlighet till personlig utveckling och kompetenshöjning

Vår kvalitetsarbet SOSFS 2011:9

För att säkra kvalitet i vår verksamhet jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete  enlighet med SOSFS 2011:9


Viktig del i vår kvalitetsarbete är arbete med synpunkter och förbättringsförslag, riskanalyser och egenkontroller samt arbetsmiljöarbete.

För att lämna din synpunkter , förbättringsförslag är du välkommen att kontakt oss på info@sahalomsorg.se alternativt via blankett avsedd för synpunkter/klagomål /förbättringsförslag.

Bedömning av verksamhetenskvalitet

Vår ledning ,

Monika Karlsson 

Verksamhetschef

0765959405


Eiltire, Husseen 

VD, affärsutvecklare

0700977842

Maryam Sheikh

Samordnare, Undersköterska 

0739893203